DMS-32/16KV双档脉冲电容
DMS-32/16KV双档脉冲电容 pdf下载

 

产品特点:

1、 双档电容置于一体,可靠切换。
2、 电缆故障测试现场中,即可满足电缆可靠地击穿,又能满足定点时声音足够大。用一台电容就可兼顾
       高压电缆和低压电缆故障测试时的电容能量需求。
3、 专用高压线及内藏式高压输出端子,使用更方便,接线简单,安全可靠。


技术指标:

1、 电压及容量:
           0~32KV  4μF    最大输出能量2048焦耳
           0~16KV  16μF    最大输出能量2048焦耳

 

宝宝论坛三肖